19 Ocak 2009 Pazartesi

Impecunious

İngilizcedeki "parasız", "züğürt" manalarına gelen impecunious kelimesinin (Fr. impécunieux, Por. impecunioso, İsp. impecunioso) oluşum süreci Latincede gerçekleşmiştir, diyebiliriz; başına geldiği kelimeye olumsuzluk katan "in-" ile "paralı", "zengin" manalarındaki "pĕcūnĭōsus"un (tum erat res in pecore et locorum possessionibus, ex quo pecuniosi et locupletes vocabantur, Cic. Rep. 2, 9, 16: homines copiis rei familiaris locupletes et pecuniosi, id. Rosc. Com. 15, 44 vb.) birleşmesinden oluşmuştur ( http://www.thefreedictionary.com/impecunious ).

Latincedeki "para", "mal mülk", "zenginlik" manasındaki pĕcūnĭa kelimesini ata olarak alırsak, Charlton T. Lewis'in sözlüğünden bir alıntıyı da aktarmamız gerekir: pecunia kelimesi de "sığır" manasındaki pecus kelimesinden gelmektedir, zira eskiler için "mal mülk" sığırlardan (büyükbaş hayvanlardan) oluşmaktadır. J. Frank Dobie'nin de belirttiği gibi (The Longhorns, p.37, University of Texas Press, 1980) impecunious'u "sığırsızlık", "büyükbaş hayvan sahibi olmama" hali olarak düşünmeliyiz. Pecunia üzerinden detaylı inceleme için: Carlos Quiles, Kárlos Kūriákī, A grammar of modern Indo-European, p.373, Carlos Quiles Casas, 2007.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder