1 Ocak 2011 Cumartesi

Ş. Teoman Duralı - Omurgasızlaştırılmış Türklük"Kurtuluş, aklın ışığında toparlanıp yeniden yapılanmadadır. Taklît, teslîm olma, giderek yokolmak demektir. İlk ve büyük taarruz, millî-toplumsal hâfızanın kurtarılıp diriltilmesi cihetinde olmalı. Bu cümleden olmak üzre klasik yazımızı Latin abeceli yeninin yanına yerleştirilmesi; ardından dilimizin köklü onarımına girişilip - başta zengin tasavvur içerikli sözdağarı olmak üzere - tüm görkemiyle yeniden yapılandırılması; geleneksel mimarîmizin günün şartlarına uygun tarzda geliştirilmesi; musıkîmiz ile edebiyatımızın ihyâsı ve nihâyet topyekûn eğitim-öğretim, iç ve dış siyâset, hukuk ile iktisât nizâmımızın tekrar şekillendirilmesi zorunludur." 
(Ş. Teoman Duralı, Omurgasızlaştırılmış Türklük, Dergâh Yayınevi, 2010, s.143)

Detaylı bir inceleme için bkz.